Na kľúč pre nás znamená:

 • zabezpečenie projektovej dokumentácie
 • vybavenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia
 • zabezpečenie užívacieho povolenia
 • ponuka stavebnej parcely
 • vypracovanie cenovej ponuky
 • technické poradenstvo
 • realizácia stavby

Na kľúč pre nás znamená:

 • zabezpečenie projektovej dokumentácie
 • vybavenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia
 • zabezpečenie užívacieho povolenia
 • ponuka stavebnej parcely
 • vypracovanie cenovej ponuky
 • technické poradenstvo
 • realizácia stavby

Na kľúč pre nás znamená:

 • zabezpečenie projektovej dokumentácie
 • vybavenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia
 • zabezpečenie užívacieho povolenia
 • ponuka stavebnej parcely
 • vypracovanie cenovej ponuky
 • technické poradenstvo
 • realizácia stavby