Na kľúč pre nás znamená:

 • zabezpečenie projektovej dokumentácie
 • vybavenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia
 • zabezpečenie užívacieho povolenia
 • ponuka stavebnej parcely
 • vypracovanie cenovej ponuky
 • technické poradenstvo
 • realizácia stavby

Na kľúč pre nás znamená:

 • zabezpečenie projektovej dokumentácie
 • vybavenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia
 • zabezpečenie užívacieho povolenia
 • ponuka stavebnej parcely
 • vypracovanie cenovej ponuky
 • technické poradenstvo
 • realizácia stavby

Na kľúč pre nás znamená:

 • zabezpečenie projektovej dokumentácie
 • vybavenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia
 • zabezpečenie užívacieho povolenia
 • ponuka stavebnej parcely
 • vypracovanie cenovej ponuky
 • technické poradenstvo
 • realizácia stavby

Naša spoločnosť sa opiera o 20-ročné skúsenosti konateľa firmy so svojimi spolupracovníkmi v oblasti stavebníctva. Už podľa názvu vám napovedá, že hlavnou činnosťou spoločnosti je výstavba predovšetkým rodinných DOmov NA Kľúč alebo jeho čiastkových súčastí. Svoje skúsenosti vám vieme ponúknuť aj pri realizácii priemyselných stavieb a líniových stavieb, ako sú inžinierske siete s prípojkami a komunikácie.